{{'OWNER' | translate}}
{{portfolioDetail[0].display_name }}
{{'title' | translate}}
{{portfolioDetail[0].title}}
{{'status' | translate}}
{{'gainingValue' | translate}}
{{'stableValue' | translate}}
{{'loosingValue' | translate}}
-
USERID
{{portfolioDetail[0].i_user}}
PORTFOLIO ID
{{portfolioDetail[0].i_portfolio}}
{{'investmentPoint' | translate}}
{{portfolioDetail[0].investment_score ? portfolioDetail[0].investment_score : '-'}}
{{'Portföy Kalite Puanı' | translate}}
{{portfolioDetail[0].rate_endeks ? portfolioDetail[0].rate_endeks : '-'}}
{{'province' | translate}}
{{portfolioDetail[0].city_name}}
{{'district' | translate}}
{{portfolioDetail[0].town_name}}
{{'neighborhood' | translate}}
{{portfolioDetail[0].nh_name}}
{{'plotNumber' | translate}}
{{portfolioDetail[0].block}}
{{'parcel' | translate}}
{{portfolioDetail[0].parcel}}
{{'Parsel Alanı' | translate}}
{{portfolioDetail[0].parcel_sqm}}m2
Parsel Niteliği
{{portfolioDetail[0].property}}
{{'Zemin Kullanım Durumu' | translate}}
{{portfolioDetail[0].zkd ? portfolioDetail[0].zkd : '-'}}
{{'category' | translate}}
{{portfolioDetail[0].p_category}}
{{'subCategory' | translate}}
{{portfolioDetail[0].p_subcategory}}
{{'Bağımsız Bölüm Hisse Oranı' | translate}}
{{portfolioDetail[0].building_independent_ratio}}
{{'Arsa Hisse Oranı' | translate}}
{{portfolioDetail[0].parcel_ratio}}
{{'Kullanım Alanı' | translate}}
{{portfolioDetail[0].square}}m2
Finansal Analizler
{{'gaborasValue' | translate}}
{{portfolioDetail[0].price ? comma(portfolioDetail[0].price) + '₺': '-'}}
{{'givenValue' | translate}}
{{portfolioDetail[0].formal_value ? comma(portfolioDetail[0].formal_value) + '₺' : '-'}}
{{'experticesValue' | translate}}
{{portfolioDetail[0].legal_market_value_tl ? comma(portfolioDetail[0].legal_market_value_tl) + '₺' : '-'}}
{{'Yasal Değer' | translate}}
-
{{'Portföy Kalite Puanı' | translate}}
{{portfolioDetail[0].rate_endeks}} (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde Yakın Çevre Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde Yakın Çevre Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde Yakın Çevre Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde Yakın Çevre Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde Mahalle Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde Mahalle Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde Mahalle Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde Mahalle Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde İlçe Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde İlçe Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 24 Aylık Dönemde Mahalle Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 24 Aylık Dönemde Mahalle Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde İlçe Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde İlçe Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 24 Aylık Dönemde İlçe Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 24 Aylık Dönemde İlçe Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde İl Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde İl Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 6 Aylık Dönemde İl Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 12 Aylık Dönemde İl Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 24 Aylık Dönemde İl Rayici ve Alt Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.) (GABORAS Değeri Son 24 Aylık Dönemde İl Rayici ve Kategori Dikkate Alınarak Hesaplanmıştır.)
{{'Gos Kira Değeri' | translate}}
{{portfolioDetail[0].rental_price ? comma(portfolioDetail[0].rental_price)+'₺' : '-'}}
{{'Mevcut Kira Değeri' | translate}}
{{portfolioDetail[0].given_rental_price ? comma(portfolioDetail[0].given_rental_price)+'₺' : '-'}}
{{'Ekspertiz Kira Değeri' | translate}}
{{portfolioDetail[0].legal_market_rental_value_tl ? portfolioDetail[0].legal_market_rental_value_tl : '-'}}
{{'Fark' | translate}}
{{portfolioDetail[0].rental_percent ? portfolioDetail[0].rental_percent : '-'}}
Şu anki Rayiç
{{portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length-1].query_value ? comma(portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length-1].query_value) + '₺' : '-'}}
{{'valueChanging' | translate}} 6
{{portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length -6].query_value ? comma(portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length -6].query_value) + '₺' : '-'}}
{{'valueChanging' | translate}} 12
{{portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length -12].query_value ? comma(portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length -12].query_value) + '₺' : '-'}}
{{'valueChanging' | translate}} 24
{{portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length - 24].query_value ? comma(portfolioDetail[0].montlyrates[portfolioDetail[0].montlyrates.length - 24].query_value) + '₺': '-'}}
{{'thereisnoenoughdataonselectedarea' | translate}}
Pay ve Türevler
{{'thereisnoenoughdataonselectedarea' | translate}}
{{i.name}}
{{i.tr}}
{{i.en}}

{{i.value}}

Plan Kontrolleri
{{'protectedArea' | translate}}
{{'lastUpdate' | translate}}
{{setDateFormat(portfolioDetail[0].record_date)}}
{{portfolioDetail[0].protection == -1 || portfolioDetail[0].protection == null ? 'Dışında' : 'İçinde'}} {{portfolioDetail[0].protection == -1 || portfolioDetail[0].protection == null ? 'Outside' : 'Inside'}}
{{'forestArea' | translate}}
{{'lastUpdate' | translate}}
{{setDateFormat(portfolioDetail[0].record_date)}}
{{portfolioDetail[0].forest == -1 || portfolioDetail[0].forest == null ? 'Dışında' : 'İçinde'}} {{portfolioDetail[0].forest == -1 || portfolioDetail[0].forest == null ? 'Outside' : 'Inside'}}
{{'expropriationArea' | translate}}
{{'lastUpdate' | translate}}
{{setDateFormat(portfolioDetail[0].record_date)}}
{{portfolioDetail[0].expropriation == -1 || portfolioDetail[0].expropriation == null ? 'Dışında' : 'İçinde'}} {{portfolioDetail[0].expropriation == -1 || portfolioDetail[0].expropriation == null ? 'Outside' : 'Inside'}}
{{'urbanTransformation' | translate}}
{{'lastUpdate' | translate}}
13.03.2019
{{portfolioDetail[0].urbantransformation == -1 || portfolioDetail[0].urbantransformation == null ? 'Dışında' : 'İçinde'}} {{portfolioDetail[0].urbantransformation == -1 || portfolioDetail[0].urbantransformation == null ? 'Outside' : 'Inside'}}
{{'landslideArea' | translate}}
{{'lastUpdate' | translate}}
{{setDateFormat(portfolioDetail[0].record_date)}}
{{portfolioDetail[0].landslide == -1 || portfolioDetail[0].landslide == null ? 'Dışında' : 'İçinde'}} {{portfolioDetail[0].landslide == -1 || portfolioDetail[0].landslide == null ? 'Outside' : 'Inside'}}
{{'havamaniaArea' | translate}}
{{'lastUpdate' | translate}}
{{setDateFormat(portfolioDetail[0].record_date)}}
{{portfolioDetail[0].havamania == -1 || portfolioDetail[0].havamania == null ? 'Dışında' : 'İçinde'}} {{portfolioDetail[0].havamania == -1 || portfolioDetail[0].havamania == null ? 'Outside' : 'Inside'}}
{{'Uyarılar' | translate}}
{{'category' | translate}} {{'province' | translate}} {{'district' | translate}} {{'neighborhood' | translate}} {{'plotNumber' | translate}} {{'parcel' | translate}} {{'priority' | translate}} {{'registerDate' | translate}}
{{i.query_tr}} {{i.city}} {{i.town}} {{i.nh}} {{i.blockno}} {{i.parcelno}} {{'highPriority' | translate}} {{'mediumPriority' | translate}} {{'lowPriority' | translate}} {{setDateFormat(i.record_date)}}
{{'Uyarı Bulunmuyor' | translate}}
{{'surroundingValues' | translate}}
{{'status' | translate}} {{'category' | translate}} {{'subCategory' | translate}} {{'marketValue' | translate}} {{'marketSquare' | translate}} {{'marketPrice' | translate}} {{'averageValue' | translate}} {{'averageSquare' | translate}} {{'averagePrice' | translate}}
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic)}} TL {{comma(i.piyasa_m2)}} {{comma(i.piyasa_fiyat)}} TL {{comma(i.ortalama_rayic)}} TL {{comma(i.ortalama_m2)}} {{comma(i.ortalama_fiyat)}} TL
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic)}} TL {{comma(i.piyasa_m2)}} {{comma(i.piyasa_fiyat)}} TL {{comma(i.ortalama_rayic)}} TL {{comma(i.ortalama_m2)}} {{comma(i.ortalama_fiyat)}} TL
{{'thereisnoenoughdataonselectedarea' | translate}}
{{'anErrorOccurredWhileProcessing' | translate}}
{{'neighborhoodValues' | translate}}
{{'status' | translate}} {{'category' | translate}} {{'subCategory' | translate}} {{'value' | translate}} {{'averagePrice' | translate}} Ortalama Metrekare {{'location' | translate}} Sorgu Zaman Değer Tarihi Ay Farkı
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic) + " TL"}} {{comma(i.piyasa_fiyat) + " TL"}} {{i.median_square}} {{i.il_adi}} {{i.sorgu_zaman}} {{i.search_time}} {{i.ay_fark}} ay
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic) + " TL"}} {{comma(i.piyasa_fiyat) + " TL"}} {{i.median_square}} {{i.il_adi}} {{i.sorgu_zaman}} {{i.search_time}} {{i.ay_fark}} ay
{{'thereisnoenoughdataonselectedarea' | translate}}
{{'anErrorOccurredWhileProcessing' | translate}}
{{'districtValues' | translate}}
{{'status' | translate}} {{'category' | translate}} {{'subCategory' | translate}} {{'value' | translate}} {{'averagePrice' | translate}} Ortalama Metrekare {{'location' | translate}} Sorgu Zaman Değer Tarihi Ay Farkı
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic) + " TL"}} {{comma(i.piyasa_fiyat) + " TL"}} {{i.median_square}} {{i.il_adi}} {{i.sorgu_zaman}} {{i.search_time}} {{i.ay_fark}} ay
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic) + " TL"}} {{comma(i.piyasa_fiyat) + " TL"}} {{i.median_square}} {{i.il_adi}} {{i.sorgu_zaman}} {{i.search_time}} {{i.ay_fark}} ay
{{'thereisnoenoughdataonselectedarea' | translate}}
{{'anErrorOccurredWhileProcessing' | translate}}
{{'cityValues' | translate}}
{{'status' | translate}} {{'category' | translate}} {{'subCategory' | translate}} {{'value' | translate}} {{'averagePrice' | translate}} Ortalama Metrekare {{'location' | translate}} Sorgu Zaman Değer Tarihi Ay Farkı
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic) + " TL"}} {{comma(i.piyasa_fiyat) + " TL"}} {{i.median_square}} {{i.il_adi}} {{i.sorgu_zaman}} {{i.search_time}} {{i.ay_fark}} ay
{{i.ed}} {{i.ek}} {{i.eak}} {{comma(i.piyasa_rayic) + " TL"}} {{comma(i.piyasa_fiyat) + " TL"}} {{i.median_square}} {{i.il_adi}} {{i.sorgu_zaman}} {{i.search_time}} {{i.ay_fark}} ay
{{'thereisnoenoughdataonselectedarea' | translate}}
{{'anErrorOccurredWhileProcessing' | translate}}
{{'assetsNotFound' | translate}}
{{'parcelNotFound' | translate}} {{fullCadastro}} {{'clickToShowUnitInformation' | translate}} Kısa Bir Süre İçin Ada-Parsel Bilgisi Sağlanamamaktadır.